joi, 12 noiembrie 2015

2016 - Definitivare în învățământ

Noile programe pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ, care se vor aplica începând cu sesiunea 2016, au fost aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
 Pe lista elaborată de minister se află programele pentru 153 de discipline la care se va organiza concurs anul viitor.
Structura programelor include tematica disciplinei, tematica pentru metodica predării disciplinei respective şi didactica disciplinei, bibliografia şi resursele web pe care le pot folosi candidaţii în pregătirea examenului.
 Data limită pentru încheierea inspecţiilor la clasă este 17 iunie 2016, urmând ca, pe 4 august, candidaţii să susţină proba scrisă.
Nota minimă de promovare a examenului este 8.
 Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.
 Personalul didactic se poate prezenta la acest examen în trei sesiuni, în cel mult cinci ani.
 Dascălii titulari care nu obţin definitivarea în învăţământ pierd calitatea de titular şi, ca urmare, contractele individuale de muncă ale acestora se desfac, potrivit legii.

Niciun comentariu: