joi, 12 noiembrie 2015

Câti bani cheltuie statul român pentru copiii din România?

Organizatia Salvati Copiii a lansat, în cadrul unui seminar national organizat cu sprijinul Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte si Minoritãti din Senatul României, cercetarea «Bugetul public alocat copiilor», în încercarea de a rãspunde la întrebarea: cîti bani cheltuie statul român pentru copiii din România? O concluzie îngrijorãtoare a analizei Salvati Copiii este nivelul redus al sumelor totale per beneficiar din judete aflate în regiuni afectate de sãrãcie.
 Alocãrile bugetare destinate copiilor si respectãrii drepturilor acestora nu pot fi detectate cu usurintã in bugetul Romaniei. Studiul Salvati Copiii a avut in vedere trei tipuri de cheltuieli, pe care statul le alocã pentru educatie, sãnãtate si asistentã socialã.
 Cercetarea privind bugetul copiilor aratã cã insuficienta resurselor alocate de la nivel central pentru aceste trei domenii ii face pe copiii din zonele defavorizate extrem de vulnerabili.
 Mai mult, formula de finantare face ca bugetele alocate pentru aceste domenii sã fie influentate de bunãvointa autoritãtilor locale sau de capacitatea financiarã a acestora, si nu de nevoile resimtite in comunitate. Toate institutiile care se ocupã de drepturile copilului si de finantarea invãtãmantului depind de resursele alocate de la nivel central.
În acest moment, aplicarea legislatiei din domeniile invãtãmantului, sãnãtãtii si asistentei sociale este mai curand dependentã de finantele publice. Alocãrile destinate acestor domenii suferã fluctuatii importante de la un an la altul. De multe ori, nu sunt asigurate resursele necesare pentru indeplinirea obligatiilor ce revin autoritãtilor locale si centrale in aceste domenii. Analizarea bugetului copiilor poate face trecerea de la o abordare financiar-contabilã, la una centratã pe intelegerea efectelor pe care politicile publice le au asupra copiilor.
 Un astfel de demers poate sã ghideze autoritãtile in gãsirea si aplicarea celor mai eficiente mãsuri care sã conducã la asigurarea drepturilor copilului. Astfel, in 2008, statul a cheltuit in acest sens 11,48% din bugetul general consolidat, in timp ce in 2014 efortul a fost de 9,14%.
 Anul 2013 a adus cel mai redus nivel al cheltuielilor pentru educatie, de numai 8,06% din bugetul general consolidat. În contextul descentralizãrii, cheltuie lile medii pentru educatie, cu impact direct asupra beneficiarilor de invãtãmant pre universitar, efectuate exclusiv din bugetul de stat, fãrã a cuprinde transferurile cãtre autoritãtile locale (sub forma sumelor defalcate din TVA sau a altor tipuri de subventii) a scãzut de la 363,88 lei/be ne ficiar in 2008, la 139,36 lei/beneficiar in 2014. La nivel local, datele privind executiile bugetare detaliate pentru fiecare categorie de beneficiari ai sistemului educational nu sunt disponibile.
 Datele analizate de Salvati Copiii aratã cã, in anul 2008, in topul alocãrii banilor pentru educatie se afla municipiul Bucuresti, care a cheltuit 5.262 lei/an/beneficiar, in timp ce judetul Constanta a avut cea mai micã sumã medie cheltuitã – de 2.914 lei/an/beneficiar. În 2014, cheltuielile medii cresc (date fiind descentralizarea si efectele castigãrii drepturilor salariale in instantã), iar Bucurestiul continuã sã aibã cea mai mare sumã medie cheltuitã pentru invãtãmant (5.667 lei/an/beneficiar), insã si judetele Cluj si Harghita trec de pragul de 5.000 lei/an/beneficiar. Sunt insã si judete care au pãstrat cheltuielile sub suma de 4.000 lei/an/beneficiar, precum Vaslui, Prahova, Mures, Giurgiu, Constanta si Bacãu.
 La nivel local, calcularea costului standard per elev conform metodologiilor Ministerului Educatiei nu reuseste sã asigure un caracter echitabil pentru finantarea invãtãmantului. Deosebit de ingrijorãtor este nivelul redus al sumelor totale per beneficiar din judete aflate in regiuni afectate de sãrãcie, precum judetele Vaslui si Bacãu. Analiza Salvati Copiii a folosit datele bugetare din trei tipuri de documente – bugetele initiale aprobate, bugetele finale rezultate in urma rectificãrilor bugetare si executiile bugetare.
 Datele actuale cu privire la cheltuielile bugetare pentru educatia, sãnãtatea si protectia socialã a copiilor din Romania sunt detaliate insuficient si permit doar estimãri destul de generale. Din cele trei domenii analizate, cel al sãnãtãtii este cel mai sãrac in date cu privire la copii.
 Specialistii care au realizat cercetarea au fãcut o serie de recomandãri pentru o analizã mai detaliatã a bugetului copiilor in Romania: cresterea transparentei si a gradului de detaliere a bugetelor publice; stabilirea unor modalitãti de colaborare interinstitut ionale cu privire la bugetul copiilor; imbunãtãtirea metodologiei de analizã a bugetului copiilor, pe baza unei mai mari detalieri a bugetelor publice.
 Salvati Copiii Romania este o organizatie neguvernamentalã, de utilitate publicã, non-profit, care militeazã activ pentru drepturile si protectia copilului in Romania, din 1990, in acord cu prevederile Conventiei Natiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Programele organizatiei sunt adresate tuturor copiilor, cu o atentie deosebitã cãtre cei aflati in situatii dificile – copiii din comunitãtile dezavantajate, copiii victime ale violentei, exploatãrii prin muncã, traficului sau neglijãrii, copiii refugiati etc.
 În cei 25 de ani de activitate, peste un milion de copii au fost implicati in campaniile si programele desfãsurate de organizatie.

Niciun comentariu: