joi, 5 noiembrie 2015

Contestații la proiectul PODCA !

Cadre didactice din judeţ atrag atenţia cu privire la faptul că li se încalcă dreptul la viaţă privată, prin solicitarea unor date având caracter personal în cadrul proiectului strategic PODCA “Creșterea calității sistemului educațional preuniversitar din România prin implementarea de instrumente moderne de management și monitorizare”.
 Profesorilor implicaţi în proiectul european PODCA li se solicită să întocmească şi să scaneze portofolii profesionale de sute de pagini şi să le publice pe platforma de internet a proiectului, până la jumătatea lunii noiembrie, lucru pe care aceştia îl contestă.
Prin vocea liderului Alianţei Sindicatelor din Învăţământ , profesorii spun că proiectul în care sunt implicate 1.000 de şcoli din România cere ca portofoliile să conţină informaţii despre experienţa anterioară nedidactică a profesorilor, CNP-urile acestora, dar şi alte date având caracter personal (date de contact, diplome).
 Contrar scopului declarat al proiectului, acesta generează o birocraţie excesivă a activităţii personalului din grupul ţintă.
 „În majoritatea celor 1.000 de şcoli există o stare de tensiune şi nemulţumire în rândul salariaţilor, generată de faptul că personalul didactic nu şi-a exprimat consimţământul în vederea includerii în grupul ţintă şi furnizării datelor cu caracter personal.
De asemenea, se constată că personalul didactic este implicat cu forţa în derularea acestui proiect”. Acesta a mai spus că datele solicitate sunt prea numeroase şi nu sunt de natură să conducă la creşterea calităţii în învăţământ.
Cât priveşte scanarea a mii de foi, având în vedere dotarea şcolilor, este practic imposibilă scanarea unui număr atât de mare de documente într-un interval atât de scurt. fost înaintată o adresă către Ministerul Educaţiei prin care se solicită încetarea proiectului PODCA, proiect ce-şi propune să transparentizeze procesul educaţional.
Potrivit proiectului, acesta mai are ca obiective „reducerea şi simplificarea procedurilor administrative necesare pentru parcurgerea unor etape esenţiale din sistemul educaţional; reducerea timpului de răspuns din partea autorităţilor administrative la toate nivelurile naţional, judeţean şi local; creşterea transparenţei proceselor administrative din sistemul educaţional; eliminarea tentativelor de fraudare (diplome, rezultate ale examenelor, admiteri şi repartizări, distribuiri de ajutoare sociale)”.
 Profesorii cer retragerea cerinţelor din proiect.
 În ceea ce privește postarea pe o platformă online a informațiilor despre experiența anterioară nedidactică, profesorii apreciază aceste date ca fiind lipsite de relevanță, de pertinență, inadecvate și excesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate.
 „Prin implementarea proiectului mai sus menționat, se încalcă dreptul la viața privată prevăzut de dispozițiile art. 8 din CEDO, ale art. 26 și 53 din Constituția României.
 O altă problemă de importanță primordială o constituie solicitarea furnizării codurilor numerice personale ale cadrelor didactice.
 Cu privire la scopul implementării proiectului, nu putem vedea influența pe care colectarea tuturor acestor date și monitorizarea lor ar putea-o avea asupra creșterii calității sistemului educațional preuniversitar din România, mai ales în condițiile în care aceste acțiuni au la bază niște măsuri abuzive, neconforme cu dispozițiile legale”, este de părere liderul de sindicat.
 Acesta consideră că se impune de urgență retragerea cerințelor formulate.
 De altfel, liderii de sindicat din întreaga ţară opinează că Ministerul Educației tratează angajații din sistemul educațional ca pe o masă amorfă, iar implicarea forțată a cadrelor didactice în acest demers este nelegală.( Msv)

Niciun comentariu: