miercuri, 25 noiembrie 2015

”Un viitor mai bun prin educaţie”

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani este beneficiarul proiectului strategic
Un viitor mai bun prin educaţie, ID 142190, cod SMIS 50629 având ca parteneri Asociația Grupul de Acțiune Locală VALEA BAȘEULUI DE SUS și S.C. SIVECO România S.A..
 Obiectivul general al proiectului este prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii pentru componenta remedial-corectivă şi pentru componenta preventivă, prin adoptarea unor strategii, planuri de acţiune, abordări informatice moderne (TIC) şi programe educaţionale integrate de furnizare a competenţelor şi abilităţilor de bază, într-un sistem educaţional incluziv, în contextul dezvoltării durabile a societăţii informaţionale bazată pe cunoaştere şi progres tehnologic.
 Obiectivele specifice sunt: îmbunătăţirea nivelului de informare, conştientizare şi înţelegere a membrilor grupului ţintă privind oportunităţile oferite în cadrul proiectului; îmbunătăţirea procesului de educaţie remedial-corectivă prin instruirea a 360 persoane implicate în dezvoltarea şi implementarea programului de tip A doua şansă; implementarea unui program de tip Şcoala altfel pentru 460 persoane (elevi, părinţi/tutori), cu scopul de a beneficia de educaţie remedială şi învăţare asistată. În cadrul activității Furnizarea serviciilor de orientare, consiliere și asistență educațională pentru elevi și familiile acestora s-a desfășurat programul Școala altfel, grupul țintă fiind format din 460 de elevi cu risc de abandon școlar, împreună cu 460 de părinți, însumând un total de 46 grupe de elevi și 46 de grupe de părinți.
 Programul Școala altfel a oferit tipuri de activități care vizează formarea și dezvoltarea competențelor specifice învățământului primar/învățământului secundar, dezvoltarea personală și interpersonală/pregătirea pentru viață, dezvoltarea armonioasă a personalității elevului.
 Programul s-a derulat prin desfășurarea întâlnirilor zilnice, după programul școlar, între profesori/traineri și elevii cu risc de părăsire a educației, precum și părinții/tutorii lor, cu scopul de a derula activități educaționale dedicate conștientizării rolului esențial pe care îl joaca educația în viitorul copiilor.
 Programul s-a desfășurat în 14 unități școlare: Școala Gimnazială Nr. 1 Săveni; Școala Gimnazială Gheorghe Burac Vlăsinești; Școala Gimnazială Nr. 1 Mitoc; Școala Gimnazială Nr. 1 Manoleasa; Școala Gimnazială Nr. 1 Avrămeni; Școala Gimnazială Ioan Cernat Havârna; Școala Gimnazială Aristotel Crîșmariu Drăgușeni; Școala Gimnazială Nr. 1 Mileanca; Școala Gimnazială Teofil Vâlcu Hănești; Școala Gimnazială Nr. 1 Adășeni; Școala Gimnazială Nr. 1 Mihălășeni; Liceul Tehnologic Coțușca; Școala Gimnazială Dimitrie Brândză Viișoara; Școala Gimnazială Nr. 1 Ripiceni. Partenerul 1 - Asociația Grupul de Acțiune Locală VALEA BAȘEULUI DE SUS, formată din comunele Avrămeni, Dângeni, Drăgușeni, Hănești, Havârna, Mitoc, Mileanca, Manoleasa, Ripiceni și Vlăsinești, precum și orasul Săveni din județul Botoșani, a avut rolul de a selecta şi înscrie grupul ţintă format din elevi şi părinţi/tutori legali ai acestora.

Niciun comentariu: