miercuri, 27 ianuarie 2016

Deducerea personală

Potrivit ultimelor modificări ale Codului fiscal, ambii părinţi ai copilului minor vor beneficia de deducere personală
. Pot beneficia de deducere personală ambii părinţi, dacă sunt angajaţi cu salariul brut mai mic de 3.000 de lei.
 Deducerea personală se stabileşte în funcţie de venitul brut lunar din salarii realizate şi variază în funcţie de numărul persoanelor aflate în întreţinere.
 Astfel, pentru salarii brute de până la 1.500 de lei, deducerile personale sunt de 300 lei pentru salariatul fără persoane în întreţinere, 400 de lei pentru salariatul cu o persoană în întreţinere, 500 de lei pentru salariatul cu două persoane în întreţinere, suma de 600 de lei pentru salariatul cu trei persoane în întreţinere şi suma de 800 de lei pentru salariatul cu patru sau mai multe persoane în întreţinere.
 Pentru salarii brute cuprinse între 1.501 de lei şi 3.000 de lei, deducerea personală sau deducerile pentru persoane în întreţinere se reduc de la sumele mai sus amintite până la zero.
Pentru salarii brute mai mari de 3.001 de lei nu se acordă deduceri.
 Pentru copilul minor aflat în întreţinerea părinţilor sau a tutorelui, deducerea personală se acordă fiecăruia dintre părinţi, respectiv tutorelui.
 Deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală se acordă pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul de muncă unde se află funcţia de bază, în limita venitului realizat.
Sunt considerate persoane aflate în întreţinere soţul/soţia contribuabilului, copiii acestuia, precum şi alţi membri de familie până la gradul al doilea, inclusiv.
 Copilul minor este considerat întotdeauna întreţinut, cu excepţia celor încadraţi în muncă, indiferent dacă se află în unităţi speciale sanitare sau de protecţie specială, dacă veniturile minorilor sunt mai mici de 300 de lei lunar.

Niciun comentariu: