luni, 4 ianuarie 2016

Modificări în sistemul de asigurări de sănătate

Anul 2016 ar putea aduce schimbări importante pentru medicii de familie aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate .
 Proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017 propune o serie de modificări.
 Astfel, medicii de familie ar putea încheia contract de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate indiferent de numărul persoanelor asigurate înscrise pe listele proprii.
Totodată, nu mai este prevăzută stabilirea unui număr necesar de medici de familie care să intre în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.
 “Medicii de familie pot încheia contract de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate indiferent de numărul persoanelor asigurate înscrise pe listele proprii şi nu mai este prevăzută stabilirea unui număr necesar de medici de familie care să intre în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.
 În prezent, limita minimă este de 800 persoane asigurate înscrise în mediul urban, iar în mediul rural se stabileşte pe unităţi administrativ-teritoriale/zone urbane, de către o comisie formată din reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate şi ai direcţiilor de sănătate publică, ai colegiilor teritoriale ale medicilor, ai patronatului judeţean al medicilor de familie şi ai asociaţiei profesionale judeţene a medicilor de familie.
Comisia stabilea şi numărul necesar de medici de familie ce puteau intra în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate”, se arată în proiectul Contractului-cadru.
 Faţă de actualele reglementări, proiectul de HG elimină prevederile privind comisia, dar şi cele referitoare la numărul optim de 1.800 de persoane înscrise pe lista unui medic de familie.
Prin introducerea acestor modificări în 2016 se urmăreşte stimularea concurenţei şi dezvoltarea unui mediu concurenţial care să încurajeze performanţa, precum şi asigurarea cadrului legal pentru medici – tineri absolvenţi de a desfăşura activitate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

Niciun comentariu: