joi, 25 februarie 2016

Învăţământul simultan, în actualitate!

Din cauza numărului scăzut de copii de vârstă şcolară din unele localităţi milencene,
învăţământul simultan, unde copii din mai multe clase învaţă laolaltă sub îndrumarea unui singur învăţător, rămâne încă în actualitate.
 În anul şcolar următor, 19 elevi din clasele pregătitoare vor învăţa în aceeaşi clasă cu elevi de vârste diferite.
 Cu toate că ministrul Educaţiei recomandă „organizarea de sine stătătoare a clasei pregătitoare” ori de câte ori este posibil în zone rurale, unde numărul copiilor înscrişi pentru pregătitoare nu este suficient pentru formarea unui colectiv, clasele simultane sunt singura soluţie.
 Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar , „în planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017 au fost prevăzute 124 de clase pregătitoare, din care 56 de clase sunt în regim simultan.
Clasele pregătitoare în regim simultan cuprind 513 elevi din 67 de unităţi şcolare, majoritatea structuri”.
 În total, din toamna acestui an, în comuna Mileanca va  fi constituită doar o  clasă pregătitoare, care vor cuprinde 19 elevi, ceilalți urmând clase simultane în unitățile din Codreni, Scutari și Seliștea, Potrivit metodologiei, organizarea claselor în regim simultan se face în interiorul aceluiaşi nivel, primar, respectiv gimnazial.
 „În situaţia în care clasa pregătitoare funcţionează în regim simultan cu o altă clasă din învăţământul primar, amenajarea spaţiului din sala de clasă va ţine cont de compoziţia mixtă a grupului, astfel încât să poată fi asigurată realizarea tuturor activităţilor, atât a activităţilor specifice pentru elevii din clasa pregătitoare, cât şi a activităţilor necesare pentru elevii de la celelalte niveluri de clasă care intră în compoziţia formaţiunii de studiu”, este precizat în metodologie.
 De regulă, în învăţământul primar, gruparea elevilor în clasele organizate în regim simultan se face pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, respectiv pentru clasa a III-a şi clasa a IV-a.

Niciun comentariu: