marți, 16 februarie 2016

Modalități de contestare a deciziei de pensionare

Avand in vedere numeroasele situatii in care persoanele pensionate (pentru limita de varsta, pensionare anticipata, pensionare pentru invaliditate etc.) sunt nemultumite de decizia de pensionare emisa de Casa teritoriala de pensii sau de Casa de pensii sectoriala pentru:
 – nevalorificarea unor adeverinte ce atesta realizarea unor venituri cu titlu de sporuri, adaosuri, venituri obtinute in acord global etc.
; – neluarea in calcul a unor perioade de cotizare;
Cum procedam daca suntem nemultumiti de decizia de pensionare comunicata de Casa teritoriala de pensii sau de Casa de pensii sectoriala?
 In cazul in care persoana indreptatita in obtinerea unei anumite categorii de pensie este nemultumita de continutul deciziei comunicate, in temeiul art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, aceasta poate contesta decizia de pensionare intermen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrala de Contestatii, respectiv la comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii.
Comisia Centrala de Contestatii si comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii sunt organisme de verificare, care examineaza si hotarasc asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale si urmaresc aplicarea corecta a legislatiei referitoare la pensiile publice.
In situatia in care, ulterior stabilirii si/sau platii drepturilor de pensie se constata diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala opereaza, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificarile ce se impun, prin decizie de revizuire.
Pensia poate fi recalculata la cerere prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, prevazute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia.
Pensionarii pentru limita de varsta care, dupa data inscrierii la pensie realizeaza stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei.

Niciun comentariu: