marți, 1 martie 2016

Campanie de informare!

În perioada 23 februarie – 10 iunie 2016, Agentia de Plãti si Interventie pentru Agriculturã (APIA) va desfãsura o campanie de informare privind primirea cererilor unice de platã, sub sloganul „Fii fermier activ, depune cererea unicã si poti obtine sprijin financiar. APIA te asteaptã!”.
 Obiectivul campaniei vizeazã informarea fermierilor cu privire la fondurile destinate schemelor/mãsurilor de platã in anul 2016, precum si la modalitatea de accesare a acestora.
 În continuare, se pune accent pe informarea eficientã a fermierilor cu privire la modul de utilizare a aplicatiei de identificare a parcelelor agricole – IPA Online, prin care beneficiarii isi pot vizualiza propriile parcele digitizate in campania anterioarã si isi pot digitiza si mãsura cu exactitate parcelele prin identificare pe ortofotoplanurile disponibile in baza de date a APIA.
 Pe durata campaniei, centrele judetene si locale ale APIA vor organiza sesiuni de informare si instruire a fermierilor si respectiv a administratiei agricole din primãrii, cu privire la perioada de depunere a cererilor unice de platã in anul 2016.
 Totodatã, se vor prezenta modalitatea de completare a cererilor, conditiile de eligibilitate impuse de legislatia europeanã si nationalã, tipurile de controale impuse de regulamentele europene, precum si la pachetele financiare care pot fi accesate in cadrul mãsurilor/schemelor de platã.
 În cadrul sesiunilor de instruire se va acorda o atentie deosebitã procedurii de completare electronicã a declaratiei de suprafatã, de identificare a parcelelor agricole utilizate, respectiv de digitizare corectã a acestora, utilizand aplicatia IPA Online.

Niciun comentariu: