miercuri, 16 martie 2016

Transparența bugetară.ro

Ministerul Finantelor a lansat o platformã în care cele aproximativ 13.700 de institutii publice vor încãrca informatii despre cheltuielile si veniturile pe care le au.
 Mãsura urmeazã sã fie extinsã si pentru companiile de stat si regiile autonome.
 Platforma http://www.transparenta-bugetara.gov.ro/ este un instrument ce permite monitorizarea executiei bugetare a peste 13.700 de institutii publice.
 „Cresterea transparentei si a eficientei banilor publici reprezintã obiective prioritare ale Ministerului Finantelor.
 Prin lansarea acestei platforme, obtinem atat transparentã in domeniul bugetar, cat si eficientã, prin imbunãtãtirea managementului resurselor bugetare si prin introducerea unor instrumente de verificare si control bugetar complet, automatizat.
 Practic, toate institutiile din Romania vor trebui sã incarce pe aceastã platformã informatii despre cheltuielile si veniturile pe care le au”, a declarat Anca Dragu la lansarea proiectului „Transparentã bugetarã”.
Va mai exista o a doua etapã a cresterii transparentei bugetare, dupã cea prin care toti vor avea acces la informatii privind veniturile, chetuielile si executia bugetarã pentru aproximativ 13.700 de entitãti publice din Romania.
 „O etapã ulterioarã, pe care o vom lansa in circa douã luni, extinde acest proces, in sensul cã publicul va avea acces si la informatii de natura numãrului si structurii institutiilor publice, rapoarte agregate, bugetul, rapoarte financiar-contabile, precum si alte informatii agregate”, a adãugat ministrul de Finante.
 În circa patru luni, programul va fi extins si in privinta companiilor de stat si a regiilor autonome.

Niciun comentariu: