marți, 26 aprilie 2016

Comunicat AEP

Potrivit unui comunicat de presă emis de AEP Botoșani, singurele materiale de propagandă electorală permise în perioada acesteia sunt:
 a) afișe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură; afișele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură și vor fi amplasate în locurile speciale pentru afișaj;
 b) materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală;
 c) publicitate în presa scrisă;
 d) materiale de propagandă electorală online;
 e) broșuri, pliante și alte materiale tipărite.
Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei.
 Dacă până la data începerii campaniei electorale, competențele AEP prevăzute de Legea privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale se reduc strict la verificarea legalității surselor de finanțare pentru activitățile de publicitate politică, începând cu data de 6 mai, instituția noastră este îndrituită să aplice prevederile legislației electorale, care conține reguli stricte referitoare la formatul materialelor de propagandă electorală, locul în care acestea pot fi amplasate și competența birourilor electorale de circumscripție privind modul de desfășurare a campaniei electorale.
Astfel, Legea nr. 334/2006, republicată, interzice competitorilor politici să utilizeze în campania electorală bannere, mesh-uri, panouri publicitare, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcţionale, structuri de publicitate autoportante, publicitate luminoasă, publicitate pe vehicule.

Niciun comentariu: