joi, 7 aprilie 2016

Programul „Euro 200” spre finalizare!

Ministerul Educaţiei a anunţat continuarea programului “Euro 200”, de sprijinire financiară a elevilor şi studenţilor pentru achiziţionarea unui calculator, şi în 2016.
 Acest program social oferă posibilitatea elevilor şi studenţilor cu resurse materiale reduse să-şi cumpere un calculator, ministerul oferind, în acest sens, câte un bon valoric de 200 de euro.
 Potrivit Ministerului Educaţiei, “beneficiarii acestui program sunt elevii/studenţii din învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 150 de lei pe membru de familie.
Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.
 Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator, beneficiarii întocmesc o cerere pe care o depun la unitatea de învăţământ la care este înscris elevul/studentul”.
 Depunerea cererilor privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării unui calculator prin programul “Euro 200” se va face până în data de 21 aprilie 2016.
În 2015, 12 de elevi milenceni au primit 200 de euro pentru a-şi cumpăra un calculator.
Documentele necesare
 Cererea depusă la secretariatul unităţii de învăţământ va fi însoţită de o serie de documente: copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului, copie a actului de identitate al părintelui, acte doveditoare privind veniturile familiei, declaraţie pe propria răspundere a părintelui că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut şi că dispune de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard, adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea ajutorului financiar şi adeverinţă din care să rezulte numărul absenţelor nemotivate din anul şcolar precedent.
 La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, a bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, a burselor de studii şi a burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.

Niciun comentariu: