miercuri, 25 mai 2016

Formularul 200

Astăzi este ultima zi de depunere la Finanţe a declaraţiilor şi de plată pentru obligaţiile aferente perioadei fiscale precedente.
 Contribuabilii trebuie să fie atenţi că după acest termen se plătesc dobânzi de întârziere de 0,02% şi penalităţi de întârziere de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
 Contribuabilii trebuie să depună la Finanţe următoarele formulare:
 formularul 200 ”Declaraţie privind veniturile realizate din România”,
 formularul 201 ”Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”,
 formularul 220 ”Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”,
 formularul 221 ”Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit, formularul 230 ”Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ. ”Neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume, precum şi orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice”, se arată într-un comunicat de presă al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice.

Niciun comentariu: