vineri, 15 iulie 2016

Repartizare computerizată

19 iulie este ziua în care cei peste 30 de absolvenţi milenceni de gimnaziu vor afla unde-şi vor petrece următorii patru ani şcolari.
 Adică unde vor fi repartizaţi computerizat.
 Unii dintre absolvenţi, în speţă cei cu medii de admitere mari şi foarte mari, nu au motive să-şi facă probleme că nu vor deveni elevi ai liceelor pentru care au optat.
Drept pentru care au înscris în fişele de opţiuni unul, două sau cel mult trei coduri ale specializărilor pe care doresc să le urmeze.
 Cei mai mulţi, însă, cu medii de admitere mici sau foarte mici, au înscris cât mai multe coduri în fişe. Sunt cazuri, şi nu puţine, în care elevii au optat şi pentru câte 15 specializări diferite, la licee diferite, pentru a fi cât de cât si-guri că nu vor rămâne nerepartizaţi.
 Repartizarea computerizată se va face ordonând candidaţii descrescător, după medii, încercându-se plasarea fiecărui candidat, începând de la cel cu media cea mai mare până la cel cu media cea mai mică, la una din opţiunile exprimate.
 Când se ajunge la un candidat, se caută în lista sa de opţiuni prima opţiune validă la care există locuri libere.
Ordinea opţiunilor de pe fişă este prin urmare semnificativă, prima opţiune exprimată fiind luată în considerare înaintea celorlalte opţiuni.
 În cazul în care candidatul nu are loc la niciuna din opţiunile exprimate pe fişă, el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere şi va trebui să participe la o sesiune ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune.
 Nu poate exista situaţia în care un candidat să fie declarat nerepartizat iar la una din opţiunile exprimate de el să fi fost repartizat un alt candidat cu medie mai mică decât el.
Ordonarea candidaţilor se face după mai multe criterii: media de admitere, media de la Evaluarea Naţională, media generală de absolvire a claselor V-VIII, nota obţinută la proba de limbă şi literatură română din cadrul Evaluării Naţionale, nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale.
După momentul afişării rezultatelor repartizării computerizate pe site-ul Ministerului Educaţiei, va urma afişarea listelor candidaţilor admişi la fiecare liceu în parte (20 iulie).
În perioada 21-29 iulie, candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să depună, la secretariatele liceelor, dosarele de înscriere care vor conţine cererea de înscriere, cartea de identitate şi certificatul de naştere în copie lega-lizată, adeverinţa cu notele obţinute la tezele cu subiect unic/evaluarea naţională, foaia matricolă pentru clasele V-VIII, cu calculul mediei generale şi fişa medicală.
 Elevii care nu îşi depun dosarele în perioada menţionată vor fi consideraţi retraşi, pierzând locurile ocupate.
Aceste locuri devin vacante şi vor putea fi folosite de Comisia judeţeană de admitere pentru rezolvarea aşa-numitelor situaţii speciale (cazuri medicale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaţilor gemeni, redistribuirea pentru apropierea de domiciliu etc.).

Niciun comentariu: