marți, 4 octombrie 2016

Angajări în Poliție!

Candidaţii pe cele 33 de posturi de agenţi, scoase la concurs pentru civili de Inspectoratul Judeţean al Poliţiei (IJP), nu concurează în aceleaşi condiţii de care au beneficiat ceilalţi concurenţi, la prima etapa desfăşurată anul acesta, când s-au făcut primele angajări din sursă externă.
 Dacă prima dată nota finală era media artimetică a notelor obţinute la proba sportivă şi testul grilă (scris), acum nota obţinută la sport nu mai contează în punctajul final.
 Totuşi, proba fizică este eliminatorie.
Modificarea îi avantajează pe unii, care nu au constituţie atletică, însă pot scoate notă de trecere, şi-i dezavantajează pe cei care şi-au pus speranţa că proba sportivă le va ridica media finală. De altfel, la primele angajări din sursă externă au fost mulţi candidaţi care, deşi au luat note mari la scris, dovedind că stăpânesc foarte bine legislaţia, nu au ocupat postul pentru care candidaseră întrucât au avut punctaj mic la sport.
 Abdomene şi rezistenţă de nota 6
 IJP a anunţat, în acest sens, că acei candidaţi care nu se prezintă la data, ora şi locul indicate pentru examinare, vor fi declaraţi „neprezentat“ şi vor fi eliminaţi din concurs.
 Probele la evaluarea performanţei fizice sunt, în ordine: flexie abdominală, pentru toţi candidaţii, bărbaţi şi femei; alergare de rezistenţă pe distanţa de 1.000 de metri pentru candidaţii bărbaţi, respectiv 800 de metri pentru candidaţii femei.
 Baremele la probele de flexie abdominală şi alergare de rezistenţă se stabilesc pe grupe de vârstă atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, după cum urmează
 grupa I – până la 30 de ani, inclusiv;
grupa a II-a – de la 31 de ani până la 35 de ani, inclusiv;
 grupa a III-a – de la 36 de ani până la 40 de ani, inclusiv;
grupa a IV-a – de la 41 de ani până la 45 de ani, inclusiv;
grupa a V-a – de la 46 de ani până la 50 de ani, inclusiv;
grupa a VI-a – peste 51 de ani.
 La proba de evaluare a performanţei fizice pot participa numai candidaţii a căror candidatură a fost validată de comisia de concurs şi care sunt declaraţi „apt“ medical şi psihologic.
 Este declarat „admis“ candidatul care îndeplineşte baremul stabilit pentru fiecare probă, corespunzător notei 5 şi obţine, la final, minimum nota 6, reprezentând media aritmetică a notelor acordate la probele de flexie abdominală şi alergare de rezistenţă.
 „Proba de evaluare a performanţei fizice este probă de concurs eliminatorie şi nu va intra în calculul notei finale ca medie aritmetică cu nota la testul scris, însă va fi luată în calcul, ca şi criteriu de departajare, doar în caz de egalitate între doi sau mai mulţi candidaţi la «testul scris», situaţie în care va fi declarat «admis» candidatul care a obţinut notă mai mare la proba fizică.
Candidaţii declaraţi «respins» la proba de evaluare a performanţei fizice (inclusiv în urma soluţionării eventualelor contestaţii depuse) nu vor fi planificaţi la proba «test scris».
 Proba de evaluare a performanţei fizice poate fi contestată în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor.
Admiterea contestaţiei la această probă are drept consecinţă replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei“, transmite IJP printr-un comunicat de presă.
Trei ore pentru a răspunde la 60 de întrebări
 După ce trec de proba fizică, viitorii poliţişti trebuie să susţină proba scrisă.
Aceasta constă într-un test de tip grilă, elaborat de Comisia de concurs din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii.
 Testarea va avea loc la data de 19 noiembrie şi va consta în 60 de întrebări.
 Fiecare răspuns corect ca fi apreciat cu 0,15 puncte, iar la punctajul final se adaugă un punct din oficiu, obţinându-se nota la testul scris.
Durata de rezolvare a testului este de maxim 3 ore, începând cu ora stabilită în graficul de concurs. Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să obţină minim nota 7.
 În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală aceştia vor fi departajaţi prin aplicarea criteriului privind nota obţinută la proba de evaluare a performanţei fizice.
 În caz de egalitate, chiar şi după aplicarea criteriului de departajare al notei la proba fizică, se va proceda la organizarea interviului pe subiecte profesionale, caz în care Comisia centrală de concurs va preciza data şi programul activităţilor aferente acestei probe.
 Proba scrisă se înregistrează.
 Prima etapă a desfăşurării concursului este evaluarea psihologică ce se va susţine în perioada 8 – 15 octombrie, înaintea examinării medicale.
 În perioada 19 – 28 octombrie, candidaţii declaraţi „apt“ la evaluarea psihologică se vor prezenta la Centrul Medical Judeţean, în vederea evaluării.

Niciun comentariu: