miercuri, 12 octombrie 2016

Înscrierea la ajutoare pentru încălzire!

Începând de astăzi, 12 octombrie, persoanele interesate pot prelua cererile-tip şi declaraţiile pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2016-martie 2017, de la sediul Primăriei.
 Depunerea actelor necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire se face la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială, de luni până joi, între orele 8.00-16.00, şi vineri, între orele 8.00-14.00.
 Termenul limită pentru depunerea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei aferent lunii noiembrie 2016, este pâna la 20.11.2016.
 După această dată se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi acest ajutor astfel:
 1. a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 ale lunii respective;
 2. b) începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 ale lunii respective;
 Ajutorul de încălzire se acordă în baza O.U.G. nr. 70/2011, actualizată, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.
Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni ori combustibili petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar pe membru de familie este de cel mult 615 lei.
 În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, este obligatorie efectuarea anchetei sociale.
Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.
 ACTE NECESARE ACORDARII AJUTOARELOR LA INCALZIREA LOCUINTEI PENTRU SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2016-MARTIE 2017
 – copii după actele de identitate( C.I., B.I, certificate de naștere, etc.);
 – documente privind veniturile nete: adeverinţe de salariu, indemnizaţii, cupon de pensie, şomaj, etc. – certificate de atestare fiscală de la Directia Taxe şi Impozite,  pentru toţi membrii majori ai familiei; – adeverinţe de la Administraţia Finanţelor Publice, pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente;
 – copie după factura de utilităţi pentru solicitanţii ajutorului la încălzirea locuinţei cu gaze naturale sau energie electrică;
 – copie după certificatul de înmatriculare auto pentru autoturisme/motociclete;
 – copie după contractual de închiriere, comodat,concesiune,etc. pentru persoanele care au calitatea de chiriaşi, comodatari, etc.
 IMPORTANT!
Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire. Orice modificare a datelor declarate iniţial se va aduce la cunoştinţa Directiei de Asistenta Sociala a Primăriei Mileanca
, în termen de 5 zile de la data modificării (ex.: componenţa familiei, venituri, bunuri deţinute în proprietate etc.).

Niciun comentariu: