miercuri, 4 ianuarie 2017

Armata Română caută rezervişti

Legea a intrat în vigoare la 1 ianuarie și  sunt vacante 2.900 de posturi.
Armata Română are nevoie de rezervişti.
 Astfel, peste 2.900 de posturi vor fi disponibile în primul semestru din 2017.
 Ministerul Apărării Naţionale va încheia contracte cu aproximativ 2.900 de rezervişti voluntari, din care circa 2.300 de soldaţi şi gradaţi, 400 de subofiţeri şi maiştri militari şi 200 de ofiţeri.
 Normele metodologice de aplicare a legii vor fi emise în termen de cel mult 90 de zile, după care Ministerul Apărării Naţionale va încheia contracte cu aproximativ 2.900 de rezervişti voluntari. MApN a anunţat că în acest moment nu se pune problema reluării stagiului militar obligatoriu şi că voluntarii rezervişti urmează să primească, pe toată perioada în care vor beneficia de acest statut, 10 la sută din salariul de bază.
 Sunt vizați tinerii care nu au formaţie militară anterioară dar care sunt trecuţi printr-un sistem de formare menit să le ofere cunoştinţele necesare pentru a fi apţi să utilizeze tehnica militară prezentă. Rezerviştii voluntari trebui să nu fi fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română, să nu aparţină unor culte care contravin normelor de păstrare a ordinii publice sau care încalcă bunele moravuri, să cunoască limba română şi să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 55 de ani.
 După semnarea contractului, pe durata programului de instruire iniţială, participanţii au aceleaşi drepturi şi îndatoriri cu ale soldaţilor profesionişti în activitate.
 Cu toate acestea, cei care au îndeplinit serviciul militar activ nu parcurg programul de instruire iniţială.
 La finalul perioadei de pregătire, participanţii depun jurământul militar.
 Potrivit articolului 19 din Legea 270/2015, primul contract se încheie pe o perioadă de patru ani, iar următoarele pe o perioadă de maximum trei ani, având în vedere încadrarea în clasele de evidenţă ca rezervist stabilite de lege.
 La încetarea contractului, rezerviştii voluntari sunt trecuţi în poziţia de rezervist, în rezerva de mobilizare.

Niciun comentariu: