marți, 3 ianuarie 2017

Petiție online via Codreni!

Sursa:facebook
Stimate domnule primar al comunei Mileanca, judeţul Botoşani, Alexandru Azamfirei,

 Subsemnatul Bardan Costel domicilat în Bucureşti str. Teliu nr 17 sector 5, doresc ca prin intermediul acestei petiţii să vă aduc la cunoştinţă doleanţa mea şi a locuitorilor satului CODRENI din comuna Mileanca, judeţul Botoşani, şi anume, asfaltarea drumului principal şi a străzilor adiacente, recondiţionarea podurilor din dreptul caselor şi canalizare.
 Drumul este anevoios iar pe timp de ploaie devine foarte greu practicabil.
Satul este locuit într-un procent mai mult decât jumătate de oameni în vârstă. În acest sat vin la şcoală copii din satele învecinate, pe jos.
 Tot în acest sat locuiesc rudele mele la care mă deplasez sistematic.
 Conform progreselor care au avut loc în judeţul Botoşani, inclusiv în comuna Mileanca, şi locuitorii satului Codreni solicită un standard de viaţă adecvat.
 Datorită situaţiei expuse şi având în vedere posibilitatea accesării de fonduri Europene, în cazul în care nu se dispun de fonduri locale, rezultă că este necesar să dispuneţi, cât mai urgent posibil, măsurile necesare.
 Pe această cale solicit instituţiei Dumneavoastră să ia aceste măsuri pentru remedierea imediată a problemelor expuse.
Astfel, prezentul petiţionar solicit urmatoarele:
 1- Asfaltarea satului Codreni.
 2- Canalizare.
Fiind acreditat de locuitorii satului Codreni, vă solicit ca în termenul legal să-mi comunicaţi modul de soluţionare a petiţiei şi măsurile dispuse.
 18 noiembrie 2016
 Vă mulţumesc
 Costel Bardan

Niciun comentariu: