vineri, 20 ianuarie 2017

Taxe pentru pașaport

Taxa pentru paşaportul simplu electronic este formată din:
 - contravaloarea blanchetei (carnetului): 258 lei pentru cel cu valabilitate 5 ani, 234 lei pentru cel cu valabilitate 3 ani (stabilită de C.N. ”Imprimeria Naţională”);
 - taxa pentru prestări servicii: 22 lei, reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare – Anexa 1 litera A.
Taxa pentru pașaportul simplu temporar este formată din:
 - contravaloarea blanchetei (carnetului): 96 lei (stabilită de C.N. ”Imprimeria Naţională”);
 - taxa pentru prestări servicii: 22 lei, reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare – Anexa 1 litera A;
 - tariful suplimentar: 100 lei, reglementat de art.17^1, alin.(5) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare. Începând cu data de 01 februarie 2017, potrivit Legii nr.1/2017, privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative nu se va mai încasa taxa pentru prestări servicii, în valoare de 22 lei, iar în cazul pașaportului temporar nu se va mai încasa tariful suplimentar, în valoare de 100 lei.
 Astfel, contravaloarea paşapoartelor va fi după cum urmează:
 - paşaport simplu temporar – 96 lei;
 - paşaport simplu electronic, cu valabilitate 5 ani, eliberat persoanelor peste 12 ani – 258 lei;
 - paşaport simplu electronic, cu valabilitate 3 ani, eliberat minorilor sub 12 ani – 234 lei.
 Prin același act normativ a fost eliminată și taxa de 22 lei pentru eliberarea adeverințelor privind limitarea exercitării dreptului la libera circulaţie sau istoricul pașapoartelor.

Niciun comentariu: