joi, 18 mai 2017

Subvenție pentru lână


Producãtorii agricoli care își desfãșoară activitatea în domeniul cresterii ovinelor si caprinelor vor primi o subventie pentru lana comercializatã.
Ieri, pe site-ul Ministerului Agriculturii a fost postatã o hotãrare de guvern privind schema de ajutor de minimis.
 Valoarea sprijinului financiar este de 1 leu/kilogramul de lanã comercializatã.
Valoarea totalã a ajutoarelor de minimis care se acordã unei intreprinderi/ intreprinderi unice nu poate depãsi suma de 15.000 euro pe durata a trei exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual si in cele douã exercitii financiare precedente.
 Începând cu data intrãrii in vigoare a hotãrarii, oierii depun o cerere de inscriere in program prin care solicitã inregistrarea in registrul unic pentru accesarea programului de sustinere a crescãtorilor de ovine si caprine pentru comercializarea lânii.
Pentru obtinerea sprijinului, solicitantii au obligatia sã depunã la directiile pentru agriculturã judetene documente justificative, care sã ateste comercializarea productiei de lanã obtinutã, panã la data limitã a anului de cerere, respectiv 1 iulie inclusiv.
 Documentele justificative sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care sã rezulte cantitatea de lanã comercializatã.
 În prezent, sute de crescãtori de ovine din judetul nostru stau cu lana in depozite, fãrã a obtine vreun castig.
 Singurele cantitãti de lânã se comercializeazã doar prin intermediari, dar la preturi foarte mici.
Din aceastã cauzã, crescãtorii de ovine din judet au renuntat la rasele de lânã, si s-au axat pe rasele de carne si lapte.

Niciun comentariu: