joi, 11 mai 2017

Subvenții pentru pășuni

APIA a notificat de urgentã asociatiile de crescãtori de animale si primãriile cu privire la modificãrile survenite în modul de acordare a subventiilor pentru pãsunile pe care le au în folosintã.
 Pânã acum, doar membrii acestor asociatii putea beneficia de aceste subventii, cu conditia sã asigure o încãrcãturã minimã de animale de 0,3 UVM/ha prin pãsunat, pentru suprafata concesionatã/închiriatã de cãtre asociatie.
Asociatiile fãrã cod propriu de exploatatie si cele care desfãsoarã activitate cu animalele membrilor în taberele de varã pe perioada de pãsunat mai au timp doar pânã pe 15 mai sã depunã cererile unice de platã pentru anul 2017.
 Ele vor fi sprijinite inclusiv de personalul Directiilor de Agriculturã Judetene, care, pe lângã consultantã, trebuie sã le asigure si transportul la centrele APIA, conform unei dispozitii a ministrului Agriculturii. OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plãti care se aplicã in agriculturã in perioada 2015-2020 a adus unele modificãri a conditiilor de accesare a subventiilor in agriculturã, una dintre ele privind dreptul doar al membrilor asociatiilor de crescãtori de animale constituite de a solicita subventii pentru pãsunile pe care le au in folosintã, nu si a asociatiilor in sine.
 Asta in ciuda faptului cã terenul pentru care se solicita subventiile era concesionat de la primãrii de aceste asociatii, special infiintate in acest scop.
 Acest lucru, practic, ar duce la dezmembrarea suprafetelor, inclusiv a islazurilor comunale concesionate asociatiilor, fiecare membru urmand sã primeascã in folosintã o parcelã de teren.
Din cauza acestui fapt, in Campania 2016 de depunere a cererilor unice de platã s-a incercat o rezolvare a acestei situatii, prin introducerea si a asociatiilor in randul prosibililor beneficiari, insã acest lucru s-a fãcut tardiv, aproape de sfarsitul anuli.
 Din pãcate, si in acest an a fost aceeasi situatie, iar rezolvarea a venit foarte tarziu, abia luni, 8 mai, fiind publicatã in Monitorul Oficial Legea nr. 97/2017, care corecteazã aceastã situatie.
 Dat fiind faptul cã actul normativ intrã in vigoare la 3 zile de la publicare, iar finalul anuntat al Campaniei 2017 de depunere a cererilor unice de platã este 15 mai, reprezentantii asociatiilor de crescãtori de animale au la dispozitie doar 4 zile pentru depunerea cererilor de subventii.
 APIA Botoșani a notificat in acest sens atat asociatiile, cat si primãriile din judet, anuntand cã ßprincipalele modificãri aduse prin actul normativ constau in faptul cã, in cazul pajistilor concesionate/inchiriate in conditiile legii de cãtre asociatiile crescãtorilor de animale, la articolul 61, se evidentiazã trei posibile categorii de beneficiari, respectiv, membrii asociatiei, asociatia fãrã cod propriu de exploatatie si care desfãsoarã activitate cu animalele membrilor pe raza localitãtii, precum si asociatia cu cod propriu de exploatatie care desfãsoarã activitate cu animalele membrilor in taberele de varã pe perioada de pãsunat. la articolul 7, alin. (1) si (2), pentru formele asociative de proprietate, categoria documentelor justificative a fost completatã cu adeverinta emisã de primãria pe raza cãreia se aflã terenurile agricole, in vederea preintampinãrii reducerii numãrului de beneficiari eligibili si asigurãrii mentinerii capacitãtii de absorbtie a fondurilor europene’, asa cum se aratã in comunicatul APIA.
 Pentru a beneficia de subventiile aferente pãsunilor pe care le au in folosintã, asociatiile crescãtorilor de animale trebuie sã asigure prin pãsunat o incãrcãturã cu animale pe suprafata de pajiste concesionatã sau inchiriatã de minim 0,3 UVM/ha.
 La depunerea cererii, trebuie prezentat si un tabel centralizator care sã cuprindã acordul tuturor membrilor privind depu – nerea cererii unice de platã de cãtre asociatie, datele de identificare, codurile de identificare a exploatatiilor zootehnice ale membrilor din Registrul national al exploatatiilor, numãrul de animale cu care pãsuneazã fiecare membru al asociatiei, precum si suprafetele alocate pe fiecare membru.
 Acest centralizator trebuie actualizat si vizat de cãtre primãrie, dat fiind cã asociatiile nu mai pot solicita plãti pentru suprafetele care au fost deja solicitate la platã individual de cãtre membrii acestora.

Niciun comentariu: