marți, 10 aprilie 2012

Subvenţie la motorină

Cererile pentru subvenţionarea motorinei se pot depune la sediul de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Botoșani pînă la finele acestei luni. APIA Darabani anunţă beneficiarii, pentru care a fost emis acordul prealabil pentru anul 2012, pentru motorina cu acciză redusă, că trebuie să depună, la Centrul Judeţen APIA, până la data de 30 aprilie 2012, inclusiv, cererea trimestrială de plată pentru motorina achiziţionată şi utilizată în trimestrul I din anul 2012. Cererea trimestrială de plată trebuie însoţită de o situaţie centralizatoare a facturilor cu cantitatea de motorină achiziţionată în trimestrul I 2012, copii ale facturilor de cumpărare a motorinei, declaraţie pe propria răspundere că solicitantul sprijinului nu este în dificultate financiară, procedură de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare precum şi dovada existenţei unui cont special deschis la Trezorerie. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă, stabilită la 21 de euro la 1000 litri, doar în cazul motorinei folosite la efectuarea lucrărilor mecanizate din agricultură, în sectoarele vegetal, zootehnic şi de îmbunătăţiri funciare. Pentru anul 2012, valoarea accizei decontate este de 1,2855 lei pe fiecare litru de motorină. Cererea trimestrială de rambursare a ajutorului de stat nu poate depăşi 40 la sută din cantitatea totală stabilită conform acordului prealabil de finanţare prin rambursare. Cantităţile de motorină supuse regimului ajutorului de stat acordat sub formă de rambursare se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi cu încadrare în prevederile bugetare aprobate.

Niciun comentariu: