marți, 5 decembrie 2017

Ziua internațională a voluntarilor (International Volunteer Day)


Ziua internațională a voluntarilor (International Volunteer Day) este celebrată în fiecare an, la data de 5 decembrie și oferă voluntarilor și organizațiilor ocazia de celebra munca în folosul celorlalți, de a împărtăși valorile voluntariatului și de a le promova în cadrul comunităților, al organizațiilor neguvernamentale, al agențiilor ONU, al autorităților guvernamentale sau al sectorului privat.
 În 2017, ziua de 5 decembrie este dedicată persoanelor care își dăruiesc timpul, talentul, energia, cunoștințele și abilitățile în folosul comunității, pentru un viitor mai bun al întregii societăți. Tema din acest an este “#VoluntariiAcţioneazăPrimii (#VolunteersActFirst), aducând recunoaştere voluntarilor, care intervin primii în situaţii de criză.
 Această zi a fost instituită de Organizația Națiunilor Unite prin Rezoluția Adunării Generale nr. 40/212 din 17 decembrie 1985.
 Anul 2001 a fost proclamat de Adunarea Generală a ONU, prin Rezoluția 52/17 din 20 noiembrie 1997, drept Anul internațional al voluntarilor.
 Acest an a fost inițiat cu scopul de a promova recunoașterea eforturilor și a muncii depuse, facilitând crearea unei rețele de comunicare și promovare a beneficiilor care decurg din activitățile de voluntariat. În fiecare an, dincolo de mobilizarea a mii de voluntari, programele Voluntarilor Națiunilor Unite contribuie la pace și dezvoltare, pledând pentru recunoașterea și integrarea voluntarilor și a muncii în parteneriat în programele guvernamentale de dezvoltare.
Milioane de oameni se implică în fiecare an în acțiuni și programe de voluntariat.
 În România, voluntariatul a devenit cunoscut începând cu anul 1990, când o serie de organizații internaționale de voluntariat au venit în țară, iar altele au înființat filiale, aducând cu ele experiența în lucrul cu voluntarii și coordonarea lor. În aceeași perioadă, ONG-urile românești au început să implice voluntari locali în activitățile lor, iar în 1997 au apărut și primele centre de voluntariat. Activitatea de voluntariat în România este reglementată prin Legea nr. 78/2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 469 din 26 iunie 2014. Art. 2. al acestei legi stabilește faptul că ''statul român recunoaște valoarea socială a activităților de voluntariat ca expresie a cetățeniei active, a solidarității și responsabilității sociale, precum și valoarea profesională ca expresie a dezvoltării personale, profesionale, interculturale și lingvistice a persoanelor care desfășoară aceste activități''.
 În sensul prezentei legi, "voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activități de interes public, desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remunerație, individual sau în grup; activitatea de interes public este activitatea desfășurată în domenii precum: arta și cultura, sportul și recreerea, educația și cercetarea, protecția mediului, sănătatea, asistența socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar și/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială'', iar ''voluntarul este orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenență politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislației în domeniul muncii și desfășoară activități de voluntariat''.
 ''Beneficiarul activității de voluntariat este persoana fizică, alta decât soțul/soția și copiii, sau persoana juridică în folosul căreia se desfășoară activitatea de voluntariat''.
 Potrivit ''Agendei publice pentru voluntariat în România 2012-2020'', voluntariatul este acea activitate desfășurată de bunăvoie, în urma unei alegeri și pe baza unei motivații individuale, care nu urmărește câștigul financiar, fiind de multe ori desfășurată prin intermediul unei organizații nonprofit sau în cadrul unei inițiative comunitare, dar și informal, direct în beneficiul altor persoane sau al comunității. (ZdV)

Niciun comentariu: