joi, 4 ianuarie 2018

Fără contribuții pentru asigurări sociale de sănătate

Pentru beneficiarii indemnizațiilor de șomaj nu se vor mai plăti, din 2018, contribuțiile pentru asigurări sociale de sănătate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
 Această plată a fost eliminată din categoria cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj, persoanele respective fiind exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate conform modificărilor care au intervenit asupra Codului Fiscal.
 Totodată, potrivit prevederilor unei ordonanțe ce modifică și completează Legea nr. 76/2000 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, sumele care se cuvin angajatorilor pentru măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru a căror acordare este necesară încheierea de convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, nu se mai deduc începând cu anul fiscal 2018 din contribuţia asiguratorie pentru muncă (pe care acești angajatori sunt obligaţi să o plătească), ci se acordă de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.
 Documentul aprobat de Guvern redefinește sintagmele „stagiu de cotizare” și „asigurat” și introduce noi tipuri de persoane în categoria persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru șomaj. Acest lucru este determinat de extinderea bazei de calcul a contribuţiei asiguratorii pentru muncă, în această situație fiind, printre alții, administratorii societăţilor, companiilor/ societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/ numiţi în condiţiile legii, care desfășoară activitate pe baza de contract de mandat.
 „Actul normativ reglementează și unele excepţii de la categoriile de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru șomaj. Măsura a fost luată ținând cont de eliminarea contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi de veniturile care constituie baza de calcul a contribuţiei asiguratorie pentru muncă.
De asemenea, s-a avut în vedere şi faptul că pentru aceste persoane nu există, în prezent, obligaţia de plată a contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj. În această situație sunt persoanele care au statut de pensionar şi, prin urmare nu mai pot fi asigurate pentru şomaj, precum şi președintele asociației de proprietari sau alte persoane care desfășoarã activitate în baza contractului de mandat”, se arată în comunicatul de presă dat publicității de Ministerul Muncii.

Niciun comentariu: