vineri, 12 ianuarie 2018

Noul Regulament


2018 vine cu noutăţi pentru elevi şi pentru cadrele didactice, Ministerul Educaţiei publicând, în această săptămână, noul regulament de organizare a şcolilor.
 Elevii nu vor mai fi obligaţi să facă de serviciu pe şcoală, nu vor mai putea fi sancţionaţi în cazul în care nu poartă uniformă, însă au obligaţia ca la începutul orei să îşi depoziteze telefoanele mobile într-un loc special amenajat în clasă, prevede noul Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP).
 Documentul a fost deja aprobat, însă reprezentanţii organizaţiilor de elevi acuză că acesta nu a fost nici măcar o zi în dezbatere publică.
 ROFUIP-ul reglementează cadrul legal în care se organizează şi funcţionează şcolile din ţară, alături de ROI (Regulament de Ordine Interioară, realizat la nivelul fiecărei şcoli) şi Statutul Elevului. Noul regulament transmis de Ministerul Educaţiei mai stipulează că „rezultatul evaluării nu poate fi folosit ca mijloc de coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării”, chestiune primită bine de elevi, astfel diminuându-sesubiectivitatea în procesul de evaluare şi notare.

Niciun comentariu: