joi, 22 februarie 2018

Subvenții agricole 2018


APIA Botoșani a demarat Campania de informare a fermierilor privind depunerea cererii unice de plată, sub sloganul: “Drumul către o agricultură performantă trece pe la APIA”. Depune Cererea Unică de Plată și în 2018!”
 Cererile unice de plată se depun în perioada 1 martie – 15 mai 2018.
 Fermierii beneficiază de schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plata pentru tinerii fermieri, schema de sprijin cuplat în sectorul vegetal și zootehnic, schema simplificată pentru micii fermieri, ajutoarele naţionale tranzitorii care se acordă în sectorul vegetal şi zootehnic.
 În plus sunt și plățile compensatorii pentru agro-mediu și climă, agricultura ecologică și pentru zonele defavorizate.
 În Campania 2018, completarea declaraţiei de suprafaţă se realizează electronic, folosind aplicaţia IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/.
Finalizarea şi închiderea cererii unice de plată în IPAOnline se face în prezenţa funcţionarului APIA  responsabil cu primirea cererii unice de plată, după verificarea acesteia şi a mesajelor din controlul parcelelor digitizate şi corectarea eventualelor probleme semnalate de către sistemul informatic. Fermierii vor depune la APIA o singură cerere unică de plată, chiar dacă aceştia deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe!
 La Centrul Județean APIA Botoșani se primesc cererile fermierilor care solicită subvenții pentru o suprafaţă mai mare de 50 hectare teren agricol, iar la celelalte centre se primesc cererile fermierilor cu o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 hectare teren agricol.
 Beneficiarii plăţilor sunt fermierii activi persoane fizice sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren agricol sau deţinători de animale.
 Ei trebuie să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se află la dispoziția lor.
 Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie valabile la data depunerii cererii.  Arendatorul, concedentul, locatorul sau comodantul nu beneficiază de plăţi pentru terenul sau animalele arendate, concesionate închiriate sau împrumutate spre folosință.
 Fermierii care beneficiază de rentă viageră pentru suprafeţele arendate ori înstrăinate nu beneficiază de plata pentru terenul respective.
 Terenurile care nu fac parte din circuitul agricol pentru întregul an de cerere nu sunt eligibile la plată.
 Pentru a utiliza eficient timpul pe care APIA Darabani l-a rezervat pentru primirea cererilor de subvenții aferente anului 2018,  fermierii sunt rugați să se prezinte la data și ora la care sunt programați conform invitației care le-a fost trimise din vreme.

Niciun comentariu: