vineri, 23 martie 2018

Termen scadent!


Având în vedere că ziua 31 martie este zi nelucrătoare, scadența termenului de plată pentru principalele impozite si taxe locale (impozit pe cladiri, impozit pe teren si impozit asupra mijloacelor de transport etc.) se prelungeste pana pe data de 2 aprilie 2018 inclusiv.
 Contribuabilii, persoane fizice si persoane juridice, care efectueaza plata impozitelor pana la data de 2 aprilie 2018 inclusiv, nu datoreaza majorari de intarziere si beneficiaza de bonificatie de 5% (daca achita impozitul pe intregul an 2018).
 Conform legislatiei în vigoare, neplata până la scadență a impozitelor si taxelor locale atrage dupa sine majorari de intarziere de 1% pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate si obliga organul fiscal la declansarea executarii silite, urmata de aplicarea efectiva a masurilor de executare (popriri, aplicarea de sechestre etc.).
Tot legislatia in vigoare precizeaza ca persoanele fizice sau persoanele juridice care figureaza in evidenta fiscala cu cladiri nerezidentiale nereevaluate in ultimii 5 ani, respectiv 2 ani anteriori anului fiscal de referinta, au obligatia sa depuna declaratiile fiscale si rapoartele de evaluare pana in ziua de 31 martie 2018, termen care se prelungeste pana pe data de 2 aprilie 2018, inclusiv.
 Neconformarea la obligatia de mai sus, obliga organul fiscal sa procedeze la determinarea impozitului pe cladiri prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii impozabile (calculate conform legii pentru persoanele fizice) si o cota de 5% asupra valorii impozabile stabilita in raportul de evaluare pentru persoanele juridice.
 In cazul conformarii la obligatia de depunere a declaratiilor fiscale insotite de rapoartele de evaluare, impozitul pe cladiri se determina prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile stabilita in raportul de evaluare, in cazul persoanelor fizice, si a unei cote de 0,95% aplicata asupra valorii impozabile stabilita in raportul de evaluare, in cazul persoanelor juridice.

Niciun comentariu: