marți, 18 septembrie 2018

Maxim 27 de ore săptămânal


Începând cu anul școlar 2018-2019, cadrele didactice care vor funcționa și la plata cu ora vor încheia contracte separate cu unitățile de învățământ unde lucrează.
 Concret, dacă un profesor are peste 18 ore, norma didactică completă prevăzută de lege, pentru diferența de ore va încheia separat cu școala un contract și lunar va completa o fișă de activitate, care se vrea a fi mai mult un document contabil.
 În multe din aceste situații se regăsesc profesori de limba și literatura română, care depășesc cu cel puțin o oră norma.
 Chiar dacă vor fi cadre didactice cu o singură oră suplimentară, acestea vor trebui să încheie contracte separate, spre nemulțumirea multora dintre ele.
 Trebuie precizat faptul că, potrivit metodologiei în vigoare, cadrele didactice și cadrele didactice care ocupă funcții de conducere pot solicita ore suplimentare până la jumătate din norma obligatorie, adică un profesor poate preda maxim 27 de ore săptămânal.
 În urmă cu numai câteva zile, ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a semnat ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat și unitățile conexe.
 Formulele de calcul s-au păstrat ca și în anii trecuți, astfel încât veniturile profesorilor încadrați în regim de plată cu ora cresc în același ritm cu salariile, respectiv cu 25% mai mult față de începutul anului școlar precedent.
 ”Ca noutate, au fost incluse două categorii de personal care își vor desfășura activitatea în baza unui contract civil de furnizare servicii pentru activități independente ocazionale.
 Astfel, vor fi remunerate în regim de plata cu ora următoarele activități: activităţile desfăşurate de cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar care participă la inspecțiile curente, inspecţiile de specialitate şi speciale pentru acordarea gradelor didactice II şi I sau la inspecţia curentă şi specială pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor, în cazul în care aceste inspecţii nu se pot asigura de către inspectorul școlar din inspectoratul școlar.
A fost reglementată și activitatea desfăşurată de membrii comisiilor de examen în vederea acordării gradelor didactice II şi I pentru maiştri-instructori, antrenori, educatori-puericultori, educatoare şi învăţători din unităţile de învăţământ preuniversitar-centre de perfecţionare”, se arată într-un comunicat MEN.

Niciun comentariu: