miercuri, 17 octombrie 2018

Pașaportul - mai simplu de obținut

De acum înainte, paşaportul poate fi obţinut mai uşor şi într-o perioadă mai scurtă de timp.
 Asta după ce Guvernul a aprobat pe 10 octombrie 2018 un proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 94/2006, prin care sînt introduse o serie de modificări legislative care asigură simplificarea procedurilor şi reducerea termenelor pentru obţinerea paşaportului.
Proiectul de Hotărâre a Guvernului aprobat asigură punerea în aplicare a modificărilor aduse în acest an Legii 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.
De asemenea, clarifică printr-o reglementare neechivocă unele aspecte întîlnite de-a lungul timpului în activitatea practică.
 „Astfel, termenul de eliberare a paşapoartelor simple electronice în cazul cererilor depuse în ţară se reduce de la 30 la 15 zile lucrătoare (de la data depunerii cererilor).
 În ceea ce priveşte cererile depuse în străinatate, termenul de 90 de zile se reduce în funcţie de ţara unde se află solicitantul: 45 de zile lucrătoare, în cazul cererilor depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în statele membre ale Uniunii Europene, respectiv 60 de zile lucrătoare, în cazul cererilor depuse în statele terţe în raport cu UE“, conform unui comunical al Poliţiei Române.
 Printre modificările aprobate se află simplificarea condiţiilor ce trebuie îndeplinite pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare în cazul minorilor care urmează să se deplaseze în străinătate pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea le este pusă în pericol, prin stabilirea necesităţii unei traduceri „autorizate”, şi nu „legalizate”, aşa cum era pînă acum, a documentelor emise de instituţia străină care urmează sa efectueze tratamentul medical.
 S- a stabilit că procura specială şi declaraţia privind acordul de eliberare a paşaportului minorului se restituie, solicitantului, după scanare, atunci cînd aceste înscrisuri cuprind împuternicirea, respectiv acordul pentru îndeplinirea altor operaţiuni sau acte, altele decît cele privind eliberarea paşaportului. Totodată, s-a eliminat necesitatea prezentării strict a originalului certificatului de naştere al minorului sub 14 ani la ridicarea paşaportului simplu electronic/temporar, fiind acceptată şi copia acestuia.
 O altă modificare vizează eliminarea sintagmei „în original” în cazul hotărîrilor judecătoreşti care trebuie prezentate de către solicitanţii paşapoartelor, avînd în vedere faptul ca hotărîrile judecătoreşti se comunică părţilor în copie de către instanţă.
Noua formulare asigură claritatea textului şi a intenţiei normative ce vizează necesitatea prezentării hotărîrii judecătoreşti certificate de instanţa judecătorească (prin aplicarea stampilei, în original).
 De menţionat este faptul că prin Legea nr. 133/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate care a intrat în vigoare în luna iulie 2018, cadrul normativ a fost completat în sensul adaptării la realităţile legislative naţionale şi europene actuale, la practica diversificată existentă în materie, precum şi, implicit, la nevoile cetăţenilor români.
 „Principalele noutăţi sînt extinderea termenului de valabilitate a paşaportului simplu electronic de la 5 la 10 ani pentru persoanele care au împlinit vîrsta de 18 ani şi reglementarea situaţiilor în care poate fi eliberat paşaportul simplu temporar“, se arată în acelaşi comunicat.

Niciun comentariu: