duminică, 18 noiembrie 2018

Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina


Zis-a Domnul pilda aceasta: Unui om bogat i-a rodit din belşug țarina.
 Și el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele?
 Și a zis: Aceasta voi face: Voi strica hambarele mele și mai mari le voi zidi și voi strânge acolo toate roadele mele și bunătățile mele; și voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani; odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te.
 Însă Dumnezeu i-a zis: Nebune!
 În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Și cele ce ai pregătit ale cui vor fi?
 Așa se întâmplă cu cel ce-și adună comori pentru sine însuși și nu se îmbogățește în Dumnezeu.

Niciun comentariu: