marți, 18 decembrie 2018

A apărut calendarul creștin ortodox pentru anul 2019

A apărut calendarul creștin ortodox pentru anul 2019, în cinci variante: tip foaie (de perete), tip agendă de buzunar (carnețel), de perete cu spiră metalică, de birou – format mare, de birou – format mic.
Toate modelele de calendare sunt ilustrate cu icoana Mântuitorului Iisus Hristos – Marele Arhiereu, cu icoane ale Maicii Domnului din cuprinsul Eparhiei, reprezentative prin vechimea și valoarea lor artistică și spirituală, precum și cu imagini ale patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu, întrucât anul 2019 a fost închinat de Patriarhia Română comemorării celor doi vrednici întâistătători ai Bisericii strămoșești.
 La fel ca în anii anteriori, sunt redate, printr-o grafică deosebită, sărbătorile și sfinții fiecărei zile, dar și o serie de informații utile: zilele de post și posturile de peste an; zilele aliturgice (în care nu se săvârșește Sfânta Liturghie) și zilele cu Liturghie diferită; zilele în care nu se săvârșesc parastase; zile și date importante; sărbătorile bisericești naționale; zilele și sărbătorile legale în care nu se lucrează; zilele în care nu se fac nunți (în anii 2019 și 2020).
 Calendarul agendă a fost conceput într-un format practic (12×8 cm), foarte accesibil, însemnările tipiconale din zilele de duminică, necesare, îndeosebi, slujitorilor Sfintei noastre Biserici, fiind evidențiate separat.
 O parte considerabilă din banii încasați ca urmare a comercializării calendarelor va fi folosită pentru susținerea activităților pastoral-misionare, cultural-educaționale, social-filantropice și administrative. Biserica Ortodoxă Română, în conformitate cu Legea nr. 103/1992, are dreptul exclusiv de tipărire și de comercializare a calendarelor ortodoxe și nu a dat nici unei persoane fizice sau juridice acordul pentru producerea și comercializarea acestora.
 De aceea, recomandăm achiziționarea calendarului creștin ortodox numai de la pangarele parohiilor și mănăstirilor, de la magazinele de cărți și obiecte bisericești ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Niciun comentariu: