marți, 12 februarie 2019

Asigurarea de sănătate - tot mai grea!


La sfârşitul anului 2018 a intrat în vigoare un act normativ prin care au fost aprobate noi norme metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat. Documentul stabileşte data de la care se dobândeşte calitatea de asigurat, sau drepturile de asigurare pentru diferite categorii de contribuabili.
În cazul salariaţilor, aceştia sînt consideraţi asiguraţi şi li se acordă dreptul la pachetul de servicii medicale de bază chiar de la data începerii raporturilor de muncă. În cazul persoanelor care realizează venituri de natura celor prevăzute în Codul Fiscal, calitatea de asigurat şi dreptul la pachetul de servicii medicale de bază se acordă de la data depunerii declaraţiilor la ANAF.
 Veniturile prevăzute în Codul fiscal sînt: din salarii şi asimilate salariilor; din activităţi independente; din drepturi de proprietate intelectuală; din asocierea cu o persoană juridică; din cedarea folosinţei bunurilor; din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură; din investiţii.
 „Conform prevederilor legale în vigoare, contribuţia CASS pentru persoanele care nu realizează venituri şi doresc să dobîndească calitatea de asigurat este în cuantum de 1.248 lei/an, persoanele fiind asigurate în baza acestei contribuţii pînă la data de 15 martie 2020“, conform unui comunicat al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate .
 Pot fi coasiguraţi soţul/soţia, părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate.
Persoanele coasigurate îşi păstrează calitatea de asigurat şi drepturile care decurg din aceasta numai în perioada în care persoana în a cărei întreţinere se află are calitatea de asigurat.
 Persoanele coasigurate nu pot avea la rîndul lor coasiguraţi.
 Persoanele care realizează venituri sub salariul minim pe economie (ex. dividende, dobînzi), nu au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, însă, în această situaţie, respectivele persoane nu deţin calitatea de asigurat.
 Acestea beneficiază în mod gratuit doar de serviciile medicale cuprinse în pachetul minimal prevăzut de legislaţia asigurărilor sociale de sănătate, în timp ce orice alte servicii medicale necesare în sistem stat/privat pot fi obţinute doar contra cost.
 Dacă persoanele respective optează pentru plata contribuţiei, pot beneficia de serviciile medicale prevăzute în pachetul de bază.
 Asiguraţii au obligaţia de a anunţa medicul de familie şi CAS în termen de 15 zile despre modificările datelor de identitate şi a datelor referitoare la încadrarea într-o anumită categorie de asigurat.

Niciun comentariu: