duminică, 6 octombrie 2019

Învierea fiului văduvei din Nain


 În vremea aceea S-a dus Iisus într-o cetate Nain numită
 şi împreună cu El mergeau ucenicii Lui şi mulţime mare.
 Iar când S-a apropiat de poarta cetăţii, scoteau un mort, iată,
 singurul copil al mamei sale, şi ea era văduvă, la care
 iar o mulţime mare din cetate era cu ea.
 Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut de ea  făcut  milă
 şi i-a zis: Nu plânge! Atunci, Se apropia,
 S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit.
 Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te!
 Iar cel ce fusese mort s-a ridicat
şi a început să vorbească,
 iar Iisus l-a dat mamei sale.
Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu,
 zicând: Proroc mare S-a ridicat între noi
 şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.

Niciun comentariu: