vineri, 4 octombrie 2019

Rechizite gratuite pentru elevi

Rechizitele școlare se acordă elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2019, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară.
Toate aceste rechizite au ajuns deja la Inspectoratul Școlar Județean, după ce, din 2002, Ministerul Educaţiei a lansat Programul Rechizite şcolare, care se adresează elevilor din învăţământul de stat, primar şi gimnazial, cursuri de zi, program prin care se dorește stimularea prezenței la școală.
 În total au fost cumpărate 9655 de pachete, structurate astfel: 1054 pentru clasa pregătitoare, 1040 pentru copii din clasa I şi 3395 pentru copiii din clasele II – IV.
 Pentru elevii din clasele V-VII au fost achiziţionate 3206 pachete, iar la clasa a VIII-a au fost comandate şi vor ajunge la elevii care au depus dosare 960 de pachete.
 Dosarele care au fost depuse pentru acordarea acestui ajutor trebuiau să cuprindă cerere de solicitare acordare pachet rechizite școlare, formulată de reprezentantul legal al elevului, care s-a completat la secretariatul unităţii școlare, precum și o Adeverință de venit net pentru luna august 2019.
 La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie s-au luat în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizații de șomaj, creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii de întreţinere pentru copii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi și studenţi acordate în condiţiile legii.
Totodată, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie s-a ținut cont dacă familiile beneficiarilor au în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, dar și arende, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea, date furnizate de ANAF.

Niciun comentariu: