duminică, 26 ianuarie 2020

A lui Zaheu


În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon iată, și
un om bogat cu numele Zaheu, mai-mare peste vameși,
căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea
 de mulțime, pentru că mic de statură era.
Și alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor ca
 să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă.
Și când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus,
 a zis către el: Zahee,  coboară-te, degrabă
 căci astăzi trebuie să rămân în casa ta, mai presus.
 Și a coborât degrabă și L-a primit, bucurându-se, în grabă.
 Și, văzând, toți murmurau,  că a intrat zicând
 să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând
 înaintea Domnului, I-a zis: Iată, jumătate din averea mea,
 Doamne, o dau săracilor și, dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva,
întorc împătrit. Și a zis către el Iisus: Astăzi  mântuire s-a făcut
 casei acesteia, pentru că și acesta este fiu al lui Avraam.
 Căci Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut.

Niciun comentariu: