duminică, 9 februarie 2020

A Vameșului și a Fariseului

Zis-a Domnul pilda aceasta: Doi oameni s-au suit la templu
 ca să se roage: unul era fariseu și celălalt vameș.
 Fariseul, stând drept, așa se ruga în sine: Dumnezeule,
 Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori,
 nedrepți, prea desfrânați, sau ca și acest vameș.
 Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate
 câte câștig. Iar vameșul, departe stând, nu voia nici ochii
 să-și ridice către cer, ci-și bătea pieptul, zicând:
 Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!
Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat
 la casa sa ­decât acela. Fiindcă oricine se înalță pe sine
se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța.

Niciun comentariu: