luni, 3 februarie 2020

Dezbatere publică

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în dezbatere publică proiectele metodologiilor de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar, inspector școlar general, inspector școlar general adjunct și director al casei corpului didactic.
Monica Anisie, ministrul Educației, anunța că va pune metodologiile în dezbatere publică, după ce Guvernul a fost criticat pentru numirea unor membri ai PNL în funcțiile de conducere din cadrul inspectoratelor școlare județene.
 Proiectele, publicate pe site-ul Ministerului Educației, prevăd condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care candidează pentru posturile de inspector școlar, inspectori generali și director CCD, precum și probele de concurs și modul de desfășurare a acestuia.
 La concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
 -este membru al corpului naţional de experţi în management educaţional;
 -este absolvent al învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau al ciclului I de studii universitare de licenţă şi al ciclului II de studii universitare de master, finalizate cu diplomă de licenţă şi diplomă de master;
 -este cadru didactic de predare titular în învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor;
 -are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;
 -a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi şi nu a fost sancţionat disciplinar în această perioadă, până la înscrierea la concurs;
 -are recomandare cu privire la calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;
 -nu a desfăşurat activități de poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
 -este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei -la data susţinerii concursului nu îndeplinește condițiile legale de pensionare pentru limită de vârstă și vechime în muncă.

Niciun comentariu: