vineri, 25 septembrie 2020

Bani de liceuDepunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu” - 15 septembrie – 25 septembrie 2020 - la unitatea de învăţământ la care elevul este înscris.
 Efectuarea anchetelor sociale de catre Directia de Asistenta Sociala şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse de către comisii - 26 septembrie – 15 octombrie 2020
 Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat - 25 septembrie – 16 octombrie 2020 Afişarea pe internet a listei beneficiarilor – 17 octombrie 2020 
Depunerea contestaţiilor – 18 octombrie – 21 octombrie 2020 - la unităţile de învăţământ
 Rezolvarea contestaţiilor – 22 octombrie – 25 octombrie 2020 
Pentru efectuarea anchetei sociale vă adresaţi Direcţiei de Asistenţă Socială în perioada 28.09.2020-09.10.2020, cu următoarele acte:
 Cerere adresată directorului Direcţiei de Asistenţă Socială ;
 Dosar cu şină;
 Copie dupa actele de identitate a membrilor familiei;
 Acte doveditoare privind veniturile brute realizate pe ultimele 3 luni (adeverinţă de salariat, cupon de pensie, cupon pensie alimentara etc);
 Adeverintă privind starea materiala (camera -Primărie) pentru toti membri majori;
 Adeverintă cu venit impozabil pentru toti membri majori - Direcţia de Asistenţă Socială ; Adeverinţă care să ateste existenţa bunurilor mobile şi imobile pentru toti membri majori - Direcţia de Asistenţă Socială ;
 Declarație la juristul unitatii pentru persoanele care nu realizeaza venituri;

Niciun comentariu: