duminică, 29 noiembrie 2020

Dregătorul bogat - păzirea poruncilor

 


În vremea aceea un om oarecare s-a apropiat de Iisus și L-a întrebat, ­zicând: Bunule Învățător, ce să fac ca să moș­tenesc viața de veci?
 Iar Iisus i-a zis: Pentru ce Mă numești bun? Nimeni nu este bun, decât Unul Dumnezeu. Știi poruncile: Să nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta.
 Iar el a zis: ­Toate acestea le-am păzit din tinerețile mele.
 Auzind, Iisus i-a zis: Încă una îți lipsește: Vinde toate câte ai și le împarte săracilor, și vei avea comoară în ceruri; și vino de urmează Mie. 
Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat.
 Și văzându-l întristat, Iisus a zis: Cât de greu vor intra cei ce au averi în Împărăția lui ­Dumnezeu! Că mai lesne este a trece cămila prin urechile acului decât să intre bogatul în Împărăția lui Dumnezeu.
 Zis-au cei ce ascultau: Și cine poate să se mântuiască? 
Iar El a zis: Cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu.

Niciun comentariu: