duminică, 13 decembrie 2020

Pilda celor poftiți la cină


Zis-a Domnul pilda ­aceasta: Un om oarecare a făcut cină mare și a ­chemat pe mulți; și a trimis la ceasul cinei pe slujitorul său ca să spună celor chemați: Veniți, că, iată, toate sunt gata!
 Și au ­început toți, câte unul, să-și ceară iertare.
 Cel dintâi i-a zis: Am cumpărat un ogor și trebuie să ies ca să-l văd; te rog, iartă-mă.
 Și altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat și mă duc să-i încerc; te rog, iartă-mă. 
Al treilea a zis: Femeie mi-am luat și de aceea nu pot veni.
 Și, întorcându-se, slujitorul a spus stăpânului său acestea.
 Atunci, ­mâniindu-se, stăpânul ­casei a zis: Ieși îndată în piețele și ulițele cetății, și pe săraci și pe neputin­cioși, și pe orbi și pe șchiopi adu-i aici.
Și slujitorul a zis: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit, și tot mai este loc.
 Și a zis stăpânul către slujitor: Ieși la drumuri și la garduri și silește-i să intre, ca să mi se umple casa, căci zic vouă: Nici unul din bărbații aceia care au fost chemați nu va gusta din cina mea.

Niciun comentariu: