duminică, 21 martie 2021

Duminica Ortodoxiei

 
„În vremea aceea, pe când mergea Iisus într-o sâmbătă prin holdele de grâu, ucenicii Lui, în drumul lor, au început să smulgă spice.
Și fariseii Îi ziceau: Vezi, de ce fac sâmbăta ce nu se cuvine? 
Iar Iisus le-a răspuns: Oare niciodată n-ați citit ce a făcut David când a avut trebuință și a flămânzit, el și cei ce erau cu el?
Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, în zilele lui Abiatar arhiereul, și a mâncat pâinile punerii-înainte, pe care nu se cuvenea să le mănânce decât numai preoții, și a dat și celor ce erau cu el?
 Și zicea lor: Sâmbăta a fost făcută pentru om, iar nu omul pentru sâmbătă. 
Astfel că Fiul Omului este Domn și al sâmbetei. 
Și iarăși a intrat în sina­gogă.
 Era acolo un om având mâna uscată. Și Îl pândeau pe Iisus, să vadă dacă îl va vindeca sâmbăta, ca să-L învinuiască.
 Și a zis omului care avea mâna uscată: Ridică-te în mijloc! 
Apoi a zis lor: Se cuvine, sâmbăta, a face bine sau a face rău, a mântui un suflet sau a-l pierde?
 Dar ei tăceau. 
Atunci, privindu-i cu mânie și întris­tân­du-Se de învârtoșarea inimii lor, a zis omului: Întinde mâna ta! Și a întins-o, iar mâna lui s-a făcut sănătoasă.”

Niciun comentariu: