vineri, 4 iunie 2021

CALENDARUL de desfăşurare a Programului „Euro 200”


Conform prevederilor ORDINULUI nr. 3851 din 27 mai 2021 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2021. CALENDARUL de desfăşurare a Programului „Euro 200” Depunerea cererilor și dosarelor cu actele doveditoare la Direcţiei de Asistenţă Socială - până la 15 iunie 2021 
 Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea cererilor de către comisiile din unitățile și instituțiile de învătământ împreună cu comisiile de anchetă socială - 16 iunie - 25 iunie 2021
 Beneficiari ai acestui ajutor sunt persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 a) sunt elevi/studenţi în învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani; 
b) au un venit brut pe membru de familie de maxim 250 lei.
 Pentru efectuarea anchetei sociale vă adresaţi Direcţiei de Asistenţă Socială în perioada: 16 iunie - 25 iunie 2021 cu următoarele acte:
Cerere adresată  Direcţiei de Asistenţă Socială ;
 Dosar cu şină; 
Copie dupa actele de identitate a membrilor familiei (copie dupa certificatele de nastere sau actele de identitate)
 adeverinta de la institutiile de învatamânt din care sa rezulte calitatea de elev sau student si a celorlalti frati/surori; 
Acte doveditoare privind veniturile brute ale membrilor familiei (adeverinţă de salariat, cupon de pensie, cupon pensie alimentara etc); 
Adeverinta privind starea materiala  cu specificarea tipului de teren detinut (intravilan si / sau extravilan) pentru persoanele majore 
Adeverinta DAS (cu venit impozabil sau că nu sunt privatizaţi) pentru persoanele majore; Adeverinţă DAS care să ateste existenţa bunurilor mobile şi imobile pentru persoanele majore; declaratie pe propria raspundere a parintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, dupa caz, ca familia nu a mai beneficiat de acest ajutor. 
declaratie pe propria raspundere a parintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, dupa caz, ca nu obtine venituri;

Niciun comentariu: