duminică, 22 august 2021

Duminica a 9-a după Rusalii (Umblarea pe mare - Potolirea furtunii)

 

În vremea aceea, Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui pe ţărmul celălalt, până ce va da drumul mulţimilor.
 Iar El, dând drumul mulţimilor, S-a suit în munte, ca să Se roage deosebi.
 Şi făcându-se seară, era singur acolo.
 Iar corabia era deja în mijlocul mării, fiind învăluită de valuri, căci vântul era împotrivă.
 Iar la a patra strajă din noapte, a venit la ei Iisus, umblând pe mare. Văzându-L umblând pe mare, ucenicii s-au înspăimântat, zicând că e nălucă, şi de frică au strigat. Dar El le-a vorbit îndată, zicându-le: Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi!
 Atunci Petru, răspunzând, a zis: Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte să vin la Tine pe apă.
 El i-a zis: Vino!
 Iar Petru, coborându-se din corabie, a mers pe apă şi a venit către Iisus.
 Dar văzând vântul, s-a temut şi, începând să se scufunde, a strigat, zicând: Doamne, scapă-mă!
 Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat şi i-a zis: Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?
 Şi suindu-se ei în corabie, s-a potolit vântul.
 Iar cei din corabie I s-au închinat.

Niciun comentariu: