duminică, 13 februarie 2022

Duminica a 33-a după Pogorârea Duhului Sfânt (a Vameşului şi a Fariseului)

Zis-a Domnul pilda aceasta: Doi oameni s-au suit la templu ca să se roage: unul era fariseu şi celălalt vameş.                                       Fariseul, stând drept, aşa se ruga întru ­sine: Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca și ceilalţi oameni, răpitori, ­nedrepţi, prea desfrânaţi, sau ca şi acest vameş. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câştig.                                                                                                       Iar vameşul, departe stând, nu voia nici ochii să-şi ridice către cer, ci-şi bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, milostiv fii mie, ­păcătosului! Zic vouă că acesta s-a coborât mai ­îndreptat la casa sa decât acela. Fiindcă oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa.

Niciun comentariu: