marți, 15 martie 2022

Oficiul de Cadastru Botoșani, contracte de finanțare

 

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Botoșani a încheiat contracte de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale cu 75 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din cele 78 eligibile. 
Suma totală alocată pentru înscrierea proprietăților din județul Botoșani în evidențele de cadastru și carte funciară, în anul 2022, este de 11.498.732 de lei. Lucrările de cadastru general se desfășoară în cadrul celei de-a opta etapă de finanțare a Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF). 
Deschiderea cărților funciare este gratuită pentru cetățeni, fondurile necesare fiind asigurate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani. 
Primarii interesați să înceapă sau să continue lucrările de cadastru general pe sectoare cadastrale trebuie să încheie contracte de finanțare cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani. 
Pentru a beneficia de fondurile alocate de ANCPI, UAT-urile care semnează contracte de finanțare cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani este necesar să încheie contracte cu prestatorii de servicii, în termen de 60 de zile de la încheierea contractului de finanțare.
 ANCPI va efectua plățile către primării după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate.

Niciun comentariu: