duminică, 13 noiembrie 2022

Duminica a 25-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv)

 

În vremea aceea a venit la Iisus un învăţător de lege, ispitindu-L şi zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? 
Dar Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea? 
Iar el, răspunzând, a zis: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău, ca pe tine însuţi”.
 Atunci Iisus i-a zis: Drept ai răspuns; fă aceasta şi vei fi viu.
 Dar el, voind să se îndreptăţească pe sine, a zis către Iisus: Şi cine este aproapele meu? 
Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon şi a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea şi, văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea şi un levit, ajungând în acel loc, venind şi văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin; apoi, punându-l pe asinul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat grijă de el.
 Iar a doua zi, scoţând doi dinari, i-a dat gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi voi da.
 Deci, care dintre aceştia trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? 
Iar el a răspuns: Cel care a făcut milă cu el. 
Şi Iisus i-a zis: Mergi şi fă şi tu asemenea.

Niciun comentariu: