vineri, 11 noiembrie 2022

Casa de Pensii Botoșani și ajutoarele de deces

 

Casa de Pensii Botoșani este alături de botoșănenii care trec prin necaz și au nevoie de ajutoarele de deces, pentru a putea să înmormânteze creștinește o rudă sau un membru al familiei.
 Funcționarii de aici soluționează cererile de ajutoare de deces în maxim o oră  și asta pentru că mulți din solicinați sunt cu mortul pe masă atunci când vin la CJP și au nevoie mare de acest ajutor. 
Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului: asiguratului; pensionarului; sau a unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. 
Valoarea acestui ajutor ajunge la puțin peste 6.000 de lei. 
Actele necesare acordării ajutorului de deces, după caz, sunt:
 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces ; 
 • certificat de deces (original şi copie); 
 • act de identitate al solicitantului (original şi copie); 
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie); 
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original); 
 • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
 • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.
 • dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

Niciun comentariu: