duminică, 11 decembrie 2022

Duminica a 28-a după Rusalii (Pilda celor poftiți la cină)

 

Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om oarecare a făcut cină mare și a chemat pe mulți; și a trimis la ceasul cinei pe slujitorul său ca să spună celor chemați: Veniți, că, iată, toate sunt gata! 
Și au început toți, câte unul, să-și ceară iertare. 
Cel dintâi i-a zis: Am cumpărat un ogor și trebuie să ies ca să-l văd; te rog, iartă-mă.
 Și altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat și mă duc ca să-i încerc; te rog, iartă-mă. 
Al treilea a zis: Femeie mi-am luat și de aceea nu pot veni. 
Și întorcându-se, slujitorul a spus stăpânului său acestea. 
Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis: Ieși îndată în piețele și ulițele cetății, și pe săraci, și pe neputincioși, și pe orbi și pe șchiopi adu-i aici. 
Și slujitorul a zis: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit, și tot mai este loc. 
Și a zis stăpânul către slujitor: Ieși la drumuri și la garduri și silește-i să intre, ca să mi se umple casa, căci zic vouă: Nici unul din bărbații aceia care au fost chemați nu va gusta din cina mea.

Niciun comentariu: