duminică, 15 ianuarie 2023

15 ianuarie - Ziua Culturii Naţionale

 

La 15 ianuarie este marcată Ziua Culturii Naţionale, data aleasă fiind aceea a naşterii poetului naţional al românilor, Mihai Eminescu (1850-1889). 
Decretul pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 15 ianuarie ca fiind Ziua Culturii Naţionale a fost semnat la 6 decembrie 2010, iar Legea nr. 238 din 7 decembrie 2010 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 831 din 13 decembrie 2010, conform Agerpres. Ziua Culturii Naţionale este marcată şi în alte ţări europene, cu acest prilej fiind omagiaţi oameni de cultură remarcabili, reprezentativi pentru fiecare stat în parte.
În Spania, Ziua Culturii este marcată la data morţii scriitorului Miguel de Cervantes, iar în Portugalia, în ziua în care s-a născut poetul Luis de Camoes. 
Ziua de naştere a lui Mihai Eminescu a devenit Ziua Culturii Naţionale şi în Republica Moldova, în urma hotărârii autorităţilor acestei ţări. Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850, la Botoşani.
 "Poetul nepereche" a fost şi prozator, dramaturg şi jurnalist, iar critica literară postumă l-a catalogat drept cea mai importantă voce poetică din literatura română. 
Având o bună educaţie filosofică, opera sa poetică a fost influenţată de marile sisteme filosofice ale epocii sale, de filosofia antică - de la Heraclit la Platon, dar şi de marile sisteme de gândire ale romantismului - de teoriile lui Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant, precum şi de cele ale lui Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
 Membru activ al societăţii ''Junimea'', Eminescu a fost şi unul dintre redactorii renumiţi ai ziarului "Timpul". A publicat primul său poem la vârsta de 16 ani, iar trei ani mai târziu a plecat să studieze la Viena. 
Cu toate că a trăit numai 39 de ani, în acest răstimp a lăsat posterităţii o creaţie literară foarte amplă - poezii, proză, dramaturgie -, dar şi publicistică. Manuscrisele lui Mihai Eminescu, adunate în 46 de volume (care însumează aproximativ 14.000 de file), au fost dăruite Academiei Române de Titu Maiorescu, în 25 ianuarie 1902.
 Eminescu a murit în 15 iunie 1889, la Bucureşti. A fost ales, post-mortem (28 octombrie 1948), membru al Academiei Române, potrivit site-ului https://academiaromana.ro/.

Niciun comentariu: