joi, 12 ianuarie 2023

Scutiri de impozit pentru părinţi

 

Părinţii vor primi o deducere personală suplimentară din impozit pe venit de 100 de lei, pentru fiecare copil înscris la creșă, grădiniță sau școală, indiferent de salariu.
Concret, Ordonanța de Urgență nr. 16 din 15 iulie 2022 stabilește că deducerea personală suplimentară se acordă părinților care au salarii, indiferent de nivel, iar copilul este înscris într-o unitate de învățământ. „(10) Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:
 a) 15% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul prevăzut la alin. (3);
 b) 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora. (11)
 Prin părinte, în sensul alin. (10) lit. b), se înțelege: părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, adoptatorul, persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției, persoana care are în plasament copilul sau în tutelă, persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare", se arată în textul OUG. 
Acte necesare pentru deducerea suplimentară de 100 de lei
 În situația în care copilul este întreținut de ambii părinți, deducerea personală suplimentară se acordă unuia dintre părinți. 
 Părintele trebuie să prezinte documentul care să ateste înscrierea copilului într-o unitate de învățământ și o declarație pe propria răspundere. „(12)
 În cazul în care copilul este întreținut de ambii părinți, deducerea personală suplimentară prevăzută la alin. (10) lit. b) se acordă unuia dintre părinți prin prezentarea documentului care atestă înscrierea copilului într-o unitate de învățământ și a unei declarații pe propria răspundere din partea părintelui beneficiar". 
 În cazul în care părintele are mai multe locuri de muncă, el are obligația să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator, potrivit edupedu.ro. „(13) 
În situația în care părintele desfășoară activitate la mai mulți angajatori, în plus față de documentele prevăzute la alin. (12), părintele care beneficiază de deducerea personală suplimentară prevăzută la alin. (10) lit. b) are obligația să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator", se mai arată în textul OUG.

Niciun comentariu: